Marek KOVÁŘ

Bakalářská práce

Motivace studia psychologie na vysoké škole

Motivation study psychology at the university
Anotace:
Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje kapitolu Motivace a kapitolu Student a vzdělávání. Kapitola Motivace pojednává o definici motivace, pojetí a potřebách. Kapitola Student a vzdělávání se zaměřuje na vývojová období člověka v rámci vzdělávání a studia. V kapitole jsou uvedeny některé výzkumy, které souvisejí s motivací ke studiu. Cílem práce je deskripce …více
Abstract:
This Bachelor thesis is divided into theoretical and research parts. The theoretical part contains chapters Motivation and Student and education. Chapter Motivation is about the definition of motivation, its conception and needs. Chapter Student and Education targets a person's development period within education and study. In this chapter you can find research which is related to motivation to studying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘ, Marek. Motivace studia psychologie na vysoké škole. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta