Bc. Zuzana Kvardová

Diplomová práce

Informovanost pacientů před operačním výkonem o celkové anestezii

Foreknowledge of patients before surgical procedure in general anaesthesia
Anotace:
Diplomová práce si vzala za cíl určit faktory ovlivňující informovanost pacientů o celkové anestezii před operačním výkonem a využití tištěného informačního materiálu u těchto pacientů, na základě teoretického studia doplněného o výzkumné šetření. Pro sběr dat byly využity kvantitativní výzkumné metody. Za využití dotazníku byly získány informace od 107 pacientů, kteří podstoupili operační výkon v …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the factors influencing the foreknowledge of patients on general anesthesia prior to surgical procedure and the use of printed information materials with these patients based on theoretical study and survey research. Data collection was done with quantitative research methods. With the use of questionnaire, informations from 107 people who underwent surgical procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.