Bc. Zuzana Kvardová

Master's thesis

Informovanost pacientů před operačním výkonem o celkové anestezii

Foreknowledge of patients before surgical procedure in general anaesthesia
Abstract:
Diplomová práce si vzala za cíl určit faktory ovlivňující informovanost pacientů o celkové anestezii před operačním výkonem a využití tištěného informačního materiálu u těchto pacientů, na základě teoretického studia doplněného o výzkumné šetření. Pro sběr dat byly využity kvantitativní výzkumné metody. Za využití dotazníku byly získány informace od 107 pacientů, kteří podstoupili operační výkon v …more
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the factors influencing the foreknowledge of patients on general anesthesia prior to surgical procedure and the use of printed information materials with these patients based on theoretical study and survey research. Data collection was done with quantitative research methods. With the use of questionnaire, informations from 107 people who underwent surgical procedures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2018
  • Supervisor: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Simona Saibertová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Intensive Care

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.