Bc. Ondřej Švihálek

Bachelor's thesis

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Lukov 1

Subsidence and thermal history of the Lukov 1 borehole
Anotácia:
Hlavním cílem práce bylo vytvořit model subsidenční a termální historie vrtu Lukov-1. Vrt Lukov-1 leží v geomorfologickém celku Hostýnsko - vsetínské hornatiny (Demek et al. 1987) v prostoru flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. Vrt zachytil krystalinický podklad, sedimenty moravsko-slezského paleozoika, karpatské předhlubně a magurské skupiny příkrovů Západních Karpat. V programu Petromod 1D …viac
Abstract:
The main aim of this study was to a create model of subsidence and thermal history of the Lukov 1 borehole. The borehole Lukov 1 is located in the geomorphological unit of Hostýn - Vsetín Highland (Demek et al. 1987) in the area of Outer Western Carpathian. The borehole reached deposits of crystalline basement, moravo – silesian Paleozoic floor, Carpathian foredeep and Magura group of nappes. Two alternative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta