Mgr. Josef Wilczek, Ph.D.

Bakalářská práce

Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech"

The Laténe Settlement in Blansko - "V Dílech"
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnocení nálezů získaných záchranným výzkumem v Blansku - „V Dílech“. Velký důraz byl kladen na rozbor materiálu ze sídlištních objektů, stejně jako na dva výrazné artefakty z kulturní vrstvy (skleněný náramek a železná spona). Rovněž byl proveden popis a možná interpretace jednotlivých zahloubených objektů. Na základě všech získaných poznatků jsem se pokusil charakterizovat …více
Abstract:
This thesis handles with analyzing results gained in the research in Blansko - “V Dilech”. I focused mainly on analyzing materials from the settlement pits and two important artifacts from a cultural layer (a glass bracelet and an iron brooch). I also attempted to interpret the meaning of researched objects and listed it. To sum up, I made an effort to characterize the whole locality and tried to sketch …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta