Tereza Vašicová

Bakalářská práce

Poruchy plodnosti prasnic

Fertility disorders in sows
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na poruchy plodnosti prasnic. V první části je popsána reprodukční soustava, tzn. pohlavní orgány prasnice; plodnost a její parametry, mezi které patří vnitřní a vnější faktory ovlivňující plodnost, například výživa, mikroklima, délka mezidobí nebo věk prasnice. Je zde také stručně popsán pohlavní cyklus prasnice zahrnující všechny fáze, a to proestrus, estrus, metestrus …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on fertility disorders in sows. The first part describes the reproductive system, i.e. the reproductive organs of the sow; fertility and its parameters, which include internal and external factors affecting fertility, such as nutrition, microclimate, lenght of the inter-period or age of the sow. The sexual cycle of the sow i salso briefly described, covering all stages, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D.
  • Oponent: Drahomíra Čtvrtlíková Knitlová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zootechnika / Zootechnika