Bc. Libuše Stachová

Diplomová práce

Volný čas a životní styl žáků II. stupně základní školy v Poličce

Leisure time and lifestyle of pupils at the second level of elementary school in Polička
Anotace:
Práce se zabývá problematikou volného času a životního stylu žáků II. stupně základní školy v Poličce. Je rozdělena na dvě hlavní části a to na teoretickou a empirickou. V první části se práce věnuje definování hlavních pojmů, týkajících se volného času a životního stylu. Je také zmíněno vývojové období adolescence, protože tato věková skupina je hlavním předmětem výzkumného šetření. Druhá část práce …více
Abstract:
My thesis is focused on leisure time issues and lifestyle of pupils at the second level of elementary school in Polička. It is divided into two main parts, theoretical and empirical. The first part of my work deals with defining main terms concerning leisure time and lifestyle. As well a developmental period of adolescence is mentioned because this age group is the main theme of my statistical research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta