Monika Dufková

Diplomová práce

Komparace sociálního zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v České republice a Velké Británii

Comparison of Social Security of Self-employed Persons in the Czech Republic and the Great Britain
Anotace:
Diplomová práce na téma komparace sociálního zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v České republice a Velké Británii se zabývá teoretickým vymezením sociálního zabezpečení podle platné legislativy v jednotlivých zemích se zaměřením na osobu samostatně výdělečně činnou. V diplomové práci jsou popsány typy sociálních dávek, které může osoba samostatně výdělečně činná čerpat ze systému sociálního …více
Abstract:
The main aim of my Thesis is to give an overview and comparison of the existing social security systems for self-employed people in The Czech republic and Great Britain. This work analyses the concept of the social security systems for the self-employed according to the legal regulations in each individual country. The work focuses on how the social security systems for self-employed people are structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Yvetta Pšenková
  • Oponent: Miroslava Losová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava