Blanka Klímová

Bakalářská práce

Česko-polská přeshraniční spolupráce v obcích na území Euroregionu Glacensis

Czech-Polish transborder cooperation in municipalities in Euroregion Glacensis
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat přeshraniční spolupráci v regionech na česko-polském pohraničí s důrazem na území Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis. Pozornost bude zaměřena na činnost Euroregionu Glacensis jako účastníka při projektech v rámci přeshraniční spolupráce. Důležitým tématem je také objevit konkrétní výstupy spolupráce mezi obcí Suchý Důl na české straně …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to map cross-border cooperation in the regions of the Czech-Polish border area with emphasis on the territory of the Euroregion Border of Bohemia, Moravia and Kladsko - Euroregion Glacensis. The focus will be on the activities of Euroregion Glacensis as a participant in cross-border cooperation projects. An important topic is also to discover concrete outcomes of cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/wmhvn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě