Bc. Kateřina Langová

Diplomová práce

Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník

International Schubert competition for piano duos Jeseník
Anotace:
Diplomová práce „Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník“ pojednává o hudebním zápolení s dnes již dlouholetou tradicí, které se koná každým druhým rokem v lázeňském městě Jeseníku. Práce se věnuje zakladatelům soutěže (Vlastimilu a Věře Lejskovým, Aloisi Složilovi) a nastiňuje její vývoj od počátku až po dnešní dobu. Pozornost je kladena především na organizační podmínky soutěže, její …více
Abstract:
The diploma thesis „International Schubert competition for piano duos Jeseník“ deals with the musical rivalry with long-time tradition which takes place every two years in the spa town of Jeseník. The thesis focuses on the founders of the competition (namely Vlastimil and Věra Lejsek and Alois Složil). Furthermore, it provides the outline of the historical evolution from the very beginning to the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Bartoš
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy