Bc. Josef Snopek

Diplomová práce

Aplikace laseru pro otevření přístupu k systému na čipu zapouzdřené součástky

The Application of Lasers For Component Package Decapsulation\nl{}
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci laseru pro otevření přístupu systému čipu zapouzdřené součástky z důvodu ověření její pravosti. Teoretická část se zabývá problematikou padělání elektronických součástek, odkud a proč se tyto padělky objevují a také, které elektronické součástky jsou nejčastěji padělány. Dále jsou popsány základní metody odhalování padělaných elektronických součástek a materiály …více
Abstract:
The dissertation is focussing on the laser application for component package decapsulation and verification of their authenticity. The theoretical part deals with the issue of counterfeiting of electronic components, describes whence and why are appear these counterfeits and which electronic components are most often counterfeited. The theoretical part also describes usual methods of detection of counterfeit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
Zveřejnit od: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Neumann, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Snopek, Josef. Aplikace laseru pro otevření přístupu k systému na čipu zapouzdřené součástky. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma