Mgr. Martina Matějková

Bakalářská práce

Benzo[c]phenanthridinové alkaloidy – mechanizmy ovlivnění apoptózy a interakce s DNA

Benzo[c]phenanthridine alkaloids – mechanisms of apoptosis induction and alkaloid-DNA interactions
Anotace:
Benzo[c]fenanthridinové alkaloidy vykazují významné biologické aktivity. Mají antiproliferační a proapoptotický účinek a proto jsou mnoha autory diskutovány jako látky s perspektivou v protinádorové terapii. Kromě toho některé z alkaloidů interagují s DNA a navíc vykazují fluorescenční vlastnosti, a tak mohou být využity jako DNA sondy.
Abstract:
Benzo[c]phenanthridine alkaloids exert relevant biological activities. They have antiproliferative and proapoptotic effect and therefore they are considered by many authors as agents with perspective in anticancer therapy. Besides these attributes, some of the alkaloids interact with DNA and in addition have fluorescent properties, hence they can be used as DNA probes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma