Lukáš Pastuszek

Diplomová práce

Aplikace metody SMED pro zkrácení doby přestavby tažné stolice

Application of SMED Method for Shortening the Changeover Time of Drawing Machine
Anotace:
Cílem této práce je snížit dobu přestavování stroje na tažné stolici za účelem lepší vytíženosti stroje. V řešení této práce byla aplikována metoda SMED. Byla provedena analýza současného stavu přestavby, poté byla provedena teoretická aplikace metody SMED a následně navrhované úpravy procesů přestavby byly vyhodnoceny. Díky aplikování metody, bylo dosaženo zrychlení doby přestavování stroje o 50% …více
Abstract:
Abstract The aim of this work is to reduce the period of tooling change on the drawing machine for better utilization of the machine. SMED method is applied in this thesis. The analysis was conducted on the current state of changeover, afterwards the theoretical application of the method SMED and subsequently proposed modifications to the changeover process were evaluated. With application of the method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Martin Čech
  • Oponent: Marek Révay

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava