Theses 

Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program očima učitelů – Bc. Veronika Žáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Žáková

Bachelor's thesis

Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program očima učitelů

General educational programme and school educational programme from teacher´s point of view

Anotácia: Cílem této bakalářské práce je seznámit veřejnost s inovacemi ve školství (Rámcovým vzdělávacím a Školním vzdělávacím programem na základních školách) z pohledu učitelů. Teoretická část se věnuje stručné charakteristice Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu a jejich zařazení do systému kurikulárních dokumentů. V této části nalezneme i efektivnější metody a formy výuky.Ve výzkumné části Vás obeznámím s výsledky anonymního dotazníkového šetření mezi učiteli. Zjistíte, tak jejich názory a postoje na reformu v českém školství.

Abstract: Objective of this bachelor's work is to make our public acquainted with the innovations in education system (Framework Educational Programme and School Educational Programme) in perspective of teachers. Theoretic parts engages characteristic of Framework Educational Programme and School Educational Programme and their integration to the curricular document system briefly. In this part we will find even more effective methods and forms of teaching. In research section I will make You acquainted with the results of the anonymous questionnaire survey among teachers. You will find out their opinions and attitudes on the education system reform.

Kľúčové slová: Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy, metody a formy výuky, projektové metody, klíčové kompetence

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedúci: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=9345 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Žáková, Veronika. Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program očima učitelů. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 08:25, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz