Mgr. Yveta Krebsová

Diplomová práce

Pracovní sešity s využitím pohybových aktivit a jejich možné využití v oblasti Člověk a jeho svět pro žáky 1. stupně ZŠ

Workbooks using physical activities and their use for students 1st grade Primary school in the educational field, Man and his world
Anotace:
Diplomová práce „Náměty pohybových aktivit a jejich možné využití v oblasti Člověk a jeho svět pro žáky 1. Stupně ZŠ“ je rozdělena na dvě části. Teoretická část pojednává o osobnosti žáka mladšího školního věku, pohybovým vývojem, významu pohybové aktivity. Dále popisuje výukové metody a učební styly žáků. Praktickou část tvoří metodický materiál pro učitele a jejich výuku, který obsahuje pestrý zásobník …více
Abstract:
Diploma thesis "Inspiration physical activities and their use for students 1st grade Primary school in the educational field, Man and his world” is divided into two parts. The theoretical part deals with the personality of the pupil school age, development movement, importance of physical activity. It also describes methods of teaching and learning styles of pupils. The practical part consists of methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Jonášová
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta