Bc. Tomáš Vlk, DiS.

Diplomová práce

Motivace, odměňování a změna způsobu odměňování zaměstnanců

Motivation, rewards and change the method of employees remuneration
Anotace:
Tato práce je věnována tématu motivace a odměňování, přičemž se na ně dívá jak z hlediska teoretického, tak z praktického pohledu. O teorii motivace a odměňování se dozvíme v první a druhé kapitole. Následující kapitola je věnována společnosti AUTOSPOL PLUS spol. s r. o. Kromě základních údajů o společnosti je pozornost soustředěna na pracovníky, neboť ti jsou také základem práce. Další tři kapitoly …více
Abstract:
This thesis is devoted to the topic of motivation and remuneration. We look at them from both theoretical and practical point of view. The theory of motivation and remuneration is described in the first and second chapter. The following chapter is devoted to the AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o. company. In addition to basic information about the company we are focused to workers because they are also the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Mgr. Ludmila Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance