Bc. Miroslav Doležal

Diplomová práce

Tvorba jednotného zadání závěrečných zkoušek pro střední školu

Creation of uniform final exam for high school
Anotace:
Tato diplomová práce se bude věnovat závěrečným zkouškám u učebních oborů na středních školách. Konkrétně strojírenským oborům Obráběč kovů na CNC strojích (23‒56‒H/01) a Mechanik seřizovač (23-45-L/01). Čtenáře seznámí se systémem zadávání témat závěrečných zkoušek a přípravě témat praktické zkoušky. Ve střední části je popsáno vypracování zadání, závěrečných zkoušek. Jejich příprava na pracovišti …více
Abstract:
This dissertation is focused on final exams at secondary vocational schools, in particular on engineering fields, like metalworking on CNC machines (23-56-H/01) and mechanic setter (23-45-L/01). The aim is to get acquainted with the system of entering the final exam topics and the preparation of the practical exam topics. In the middle part, there is described making of final exam assignments, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta