Michaela Vacová

Bakalářská práce

Spokojenost a výkonnost extrovertních a introvertních zaměstnanců na pracovišti typu open space

Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vzájemnou provázanost spokojenosti, výkonnosti a osobnostního typu zaměstnanců na tzv. open-space pracovišti ve společnosti Hays Czech Republic s. r. o. Cílem této práce je porozumět těmto vazbám a použít tyto znalosti pro navržení změn, vedoucích k zefektivnění personální činnosti ve vybrané společnosti. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o dané problematice …více
Abstract:
This bachelor thesis characterizes the interrelation of satisfaction, performance and personality type of employees in the open space workplace. The aim of the bachelor thesis is to understand these links and then use them to suggest possible improvements that could lead to more effective HR activities in a company. The theoretical part is based on an analysis of professional literature and it explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/28aqdm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích