Mgr. Adéla Hufová

Diplomová práce

Střídavá péče ve světle judikatury ústavního soudu

Alternate Care in Light of the Case Law of Constitutional Court
Anotace:
Diplomová práce postihuje a analyzuje ta vůbec nejvýznamnější rozhodnutí Ústavního soudu v oblasti střídavé péče. Celá práce je orientována od obecných témat k těm nejkonkrétnějším. Nejprve poskytuje vymezení některých pojmů, jež jsou pro danou problematiku velmi podstatné, např. zájem dítěte, osobní péče, osobní styk, právo na rodinný život. Následně se práce zabývá otázkou postavení střídavé péče …více
Abstract:
Diploma thesis analyzes the most important decisions of the Constitutional Court in the area of alternate care. The thesis is oriented from general to specific topics. I define some of the most important terms which concern the alternate care at the beginning of my thesis, for example, the best interest of the child, personal care, personal contact, right to family life. Then, I deal with the area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta