Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Disertační práce

"Albanskij jazyk" a "Padonki" jako sociální a kulturní jev v současném ruském jazyce v komparaci s analogickými jevy v české internetové kultuře

"Albanskij Language" and "Padonki" as a Social and Cultural Phenomenon in Russian Language in Comparison with Analogous Phenomenon in the Czech Internet Culture
Anotace:
Práce je zaměřena zejména na problematiku proměny jazyka a komunikace na přelomu 20. a 21. století. V práci je stručně popsaná historie Internetu a zároveň jsou v ní popsány četné komunikační nástroje. V práci je věnován prostor analýze internetové komunikace, zejména s ohledem na využití emotikonů a akronym. Dále jsou představeny subkultury, které se specifickým způsobem v internetovém prostředí projevují …více
Abstract:
The doctoral thesis focuses primarily on issues of language and communication transformation at the turn of the 20th and 21st centuries. The thesis briefly describes the history of the Internet and also describes the numerous communication tools. The thesis is devoted to evaluating Internet communication, particularly with regard to the use of emoticons and acronyms. The thesis also presents a subcultures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: doc. Halyna Myronova, CSc., PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Filologicko-areálová studia