Bc. Ondřej HALUSKA

Diplomová práce

Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí

Study of surface characteristics of carbons loaded with pre-adsorbed substances from aqueous solutions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá texturními parametry (specifický povrch, dostupný objem a povrch mikropórů) uhlíkatých materiálů s pre-adsorbovaným množstvím methylenové modře, resp. Pb2+ ionty. Pro sledování byl použit vzorek aktivního uhlí HS3 a hnědého uhlí HRN. Specifický povrch vzorků byl stanoven pomocí dynamické desorpce N2 při 77 K. Objem a povrch dostupných mikropórů byl stanoven pomocí adsorpce …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on texture parameters (specific surface area, accessible volume and surface area of micropores) of carbonaceous materials loaded with pre-adsorbed equilibrium amount of methylene blue like lead(II) ions. The sample of activated carbon HS3 and subbituminous coal HRN was used. The specific surface area was determined with dynamic desorption N2 at 77 K. Accessible volume and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALUSKA, Ondřej. Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta