Bc. Ondřej HALUSKA

Master's thesis

Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí

Study of surface characteristics of carbons loaded with pre-adsorbed substances from aqueous solutions
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá texturními parametry (specifický povrch, dostupný objem a povrch mikropórů) uhlíkatých materiálů s pre-adsorbovaným množstvím methylenové modře, resp. Pb2+ ionty. Pro sledování byl použit vzorek aktivního uhlí HS3 a hnědého uhlí HRN. Specifický povrch vzorků byl stanoven pomocí dynamické desorpce N2 při 77 K. Objem a povrch dostupných mikropórů byl stanoven pomocí adsorpce …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on texture parameters (specific surface area, accessible volume and surface area of micropores) of carbonaceous materials loaded with pre-adsorbed equilibrium amount of methylene blue like lead(II) ions. The sample of activated carbon HS3 and subbituminous coal HRN was used. The specific surface area was determined with dynamic desorption N2 at 77 K. Accessible volume and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALUSKA, Ondřej. Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta