Libuše Padevětová

Bachelor's thesis

Vedení lidí v hotelu

Managing people in the hotel
Abstract:
akalářská práce se zabývá styly vedení lidí v hotelu. Cílem je analyzovat používané manažerské styly v běžné praxi s podáním následného doporučení, stanovit vhodnost používání jednotlivých stylů a způsobů vedení lidí v návaznosti na situace, které mohou při řízení hotelového provozu vzniknout. První část práce je věnována teoretickým východiskům, charakteristice a zhodnocení používaných stylů a způsobů …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the managing styles used by managers in common practice with subsequent recommendations, to determine the suitability of using individual styles and ways of leading people in connection with situations that may arise in the management of hotel operations. The first part is devoted to the theoretical background, characterization and evaluation of used styles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Reader: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze