Bc. Žaneta Vystrčilová

Bakalářská práce

Informovanost o předoperační přípravě u sester pracujících na pracovištích interního typu

Internal Medicine Nurses' Preoperative Preparation Awareness
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje úroveň znalostí sester pracujících na odděleních interního typu o problematice předoperační přípravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na shrnutí základních informací, důležitých pro správné připravení dospělého pacienta na plánovaný operační výkon v celkové anestezii, jak obecné zásady, tak specifické, vzhledem k přidruženým …více
Abstract:
The bachelor thesis found out awareness of preoperative preparation among internal nurses. The thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The theoretical part is focused on summarizing the basic information, which are important for proper preparation of an adult patient. This is a planned surgery under general anesthesia. The practical part comprises of analysis and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta