Lukáš Jílek

Bakalářská práce

Multikulturní výchova a postoje žáků k etnickým a národnostním menšinám

Multicultural Education and Attitudes towards Ethnic and National Minorities
Anotace:
Práce pojednává o multikulturní výchově a postojích žáků k etnickým a národnostním menšinám. Cílem práce je zjistit a popsat postoje žáků vůči těmto menšinám, popsat způsob implementace multikulturní výchovy a pokusit se mezi nimi najít souvislost. Práce se sestává z části teoretické, která se věnuje vymezení pojmosloví vztahujících se k tématu, popisu národních menšin a postavení multikulturní výchovy …více
Abstract:
This work deals with multicultural education and attitudes of students towards ethnic and national minorities. The aim of this work is to detect and describe attitudes towards these minorities, to describe the way of implementation of multicultural education and try to find connections between them. The work itself is divided into theoretical part, which is dedicated to definition of terminology, description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jílek, Lukáš. Multikulturní výchova a postoje žáků k etnickým a národnostním menšinám. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe