Bc. Katarína Pomorská

Master's thesis

Probiotický účinek kolicinu FY během experimentální infekce myší bakterií Yersinia enterocolitica

The probiotic effect of colicin FY during the experimental infection of mice by Yersinia enterocolitica
Abstract:
Yersiniosis is the third most common zoonotic disease in the European union. It is manifested by incereased temperature, diarrhoea and inflammation of the intestinal tract. Gastrointestinal problems with such a light duration are usually treated symptomatically and by administration of probiotics. Colicin FY is an antimicrobial protein produced by non-pathogenic strain of Yersinia frederiksenii. It …more
Abstract:
Yersinióza je třetím nejčastějším zoonotickým onemocněním v rámci Evropské unie. Projevuje se zvýšenou teplotou, průjmem a záněty intestinálního traktu. Gastrointestinální problémy lehkého průběhu jsou většinou léčeny symptomaticky a podáním probiotik. Colicin FY je proteinem antimikrobiálního charakteru, produkovaným nepatogenním kmenem Yersinia frederiksenii. Má cytotoxický účinek vůči zástupcům …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marian Varga, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Special Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.