Bc. Ladislav Koudelka

Bakalářská práce

Rekonstrukce a vizualizace zatopené obce Lazinov

Reconstruction of flooded village Lazinov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a trojrozměrnou vizualizací částečně zaniklé obce pomocí geografických informačních systémů. Hlavním předmětem této práce je vytvoření 3D modelu obce Lazinov, která byla v 70. letech 20. století částečně zatopena vodní nádrží Letovice. Při tvorbě digitálního modelu reliéfu byly porovnány jednotlivé interpolační algoritmy. Rekonstrukce budov, probíhající primárně …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with reconstruction and three-dimensional visualization partially extinct village using geographic information systems. The main object of this thesis is creation of 3D model of extinct village Lazinov, which was partially flooded by the Letovice dam in the 70s of the 20th century. During creating digitation elevation model, there was compared interpolation algorithms. Reconstruction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Paleček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta