Bc. Michaela Szekeresová

Bachelor's thesis

Analýza časových řad hrubé měsíční mzdy vybraných odvětví

A Times Series Analysis of Gross Monthly Wage of Choice Branches
Abstract:
Tato práce bude sloužit studentům k pochopení teorie časových řad. Podrobněji zaměřená na vývoj průměrné mzdy v České republice v letech 1993-2013. Poté popisuje mzdy v jednotlivých krajích České republiky a vývoj mezd dle odvětví.
Abstract:
This work will serve students for understanding of theory of time series. More focused on the development of average vage in the Czech republic in the age of 1993-2013. Then desribe wages in individual districts in the Czech republic and development of wages accordning to branches.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Szekeresová, Michaela. Analýza časových řad hrubé měsíční mzdy vybraných odvětví . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní