Bc. Ondřej Švéda

Bakalářská práce

Právní regulace politických a ekonomických vztahů mezi EU a Ruskou federací - vývoj v letech 2011-2012

Legal Regulation of Political and Economic Relations between the EU and Russian Federation in 2011-2012
Anotace:
Předkládaný text se zabývá právní regulací vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací, zejména pak jejich politickou a ekonomickou oblastí. Stručný přehled vývoje těchto vztahů od roku 1989 a detailní charakteristika Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem, jakožto jediný dosud právně závazný dokument mezi oběma stranami, včetně všech doplňků, je nutná pro pochopení současného stavu vztahů …více
Abstract:
The submitted text pursues legal regulation of relations between the European Union and the Russian Federation, especially their political and economic areas. A brief overview of the development of these relations since 1989 and a detailed description of the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Russia, as yet the only legally binding document between the parties, including all supplements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta