Jan KŘIBÍK

Bakalářská práce

Intenzita zatížení hráčů ledního hokeje v utkání

The intensity of the load of ice hockey players in match
Anotace:
Cílem této práce je analýza a následné porovnání intenzity zatížení hráčů ledního hokeje v mistrovském utkání extraligy a 1. ligy. Práce je zaměřena na hráče juniorské kategorie klubu AZ Havířov a HC Vítkovice RIDERA. Analýza byla provedena měřením srdeční frekvence, která je nejspolehlivějším ukazatelem zatížení srdečního oběhu. Měřicím zařízením byl systém POLAR TEAM 2. Naměřená data byla zpracována …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis and comparing the intensity of the load of ice hockey players in the championship game major league and first league. The thesis is focused on junior players club AZ Havirov and HC Vitkovice Rider. Analysis was performed by measurement of heart rate, which is the most reliable indicator of the cardiovascular system. The measuring device was a system POLAR TEAM2 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIBÍK, Jan. Intenzita zatížení hráčů ledního hokeje v utkání. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta