Bc. Barbora Krátká

Diplomová práce

Vývoj zahraniční imigrace v Česku a její regionálně ekonomické stránky.

The development of foreign immigration in the Czech Republic and its regional economic aspects.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vývoje imigrace do České republiky z různých hledisek. Hodnocen je jak celkový počet imigrantů v ČR, tak i například jejich struktura z hlediska státního občanství. Celé šetření je přitom provedeno v rámci celé republiky i v rámci jednotlivých krajů. Jejím cílem je na základě provedeného rozboru určit hlavní důvody pro migraci cizinců do České republiky a zhodnotit …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes the development of immigration to the Czech Republic from different perspectives. At this thesis is evaluated the total number of immigrants as well as their citizenship structure. Whole the entire survey is performed across the country and within each region. The aim of this diploma thesis is to identify main reasons of foreign immigration and to assess its effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krátká, Barbora. Vývoj zahraniční imigrace v Česku a její regionálně ekonomické stránky.. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní