Bc. Viola VALASOVÁ

Diplomová práce

Cochemská praxe v České republice

Cochem practice in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to částí teoretické a výzkumné. Diplomová práce se věnuje Cochemské praxi v České republice. Cílem diplomové práce je zmapovat a popsat průběh Cochemské praxe a fungování interdisciplinárního týmu v České republice. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole vymezuji základní charakteristiky Cochemské praxe, druhá kapitola …více
Abstract:
Thesis is divided into two main parts, theoretical and research. The thesis is devoted to Cochem practice in the Czech Republic. The aim of this thesis is to map and describe the course of Cochem practice and the functioning of the interdisciplinary team in the Czech Republic. The theoretical part is divided into three main chapters. The first chapter defines the basic characteristics of Cochem practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALASOVÁ, Viola. Cochemská praxe v České republice. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií