Bc. Viola VALASOVÁ

Master's thesis

Cochemská praxe v České republice

Cochem practice in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to částí teoretické a výzkumné. Diplomová práce se věnuje Cochemské praxi v České republice. Cílem diplomové práce je zmapovat a popsat průběh Cochemské praxe a fungování interdisciplinárního týmu v České republice. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole vymezuji základní charakteristiky Cochemské praxe, druhá kapitola …more
Abstract:
Thesis is divided into two main parts, theoretical and research. The thesis is devoted to Cochem practice in the Czech Republic. The aim of this thesis is to map and describe the course of Cochem practice and the functioning of the interdisciplinary team in the Czech Republic. The theoretical part is divided into three main chapters. The first chapter defines the basic characteristics of Cochem practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALASOVÁ, Viola. Cochemská praxe v České republice. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií