Ing. Petra PLÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Biokoroze anorganických materiálů

Biocorrosion of inorganic materials
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem biokoroze a fotodegradace geopolymerů. Jako testovaný materiál byly použity 3 typy geopolymerů (jeden bez plniva, dva s přídavkem plniv {--} mletý pískovec a odpadní slévárenský písek). Biokoroze byla sledována ve vodném aerobním prostředí bez inokulace a nebo za přítomnosti směsné mikrobiální kultury v podobě aktivovaného kalu a také v půdním prostředí. Pro studium …více
Abstract:
This diploma thesis researches geopolymer biocorrosion and photodegradation. There were used 3 geopolymer types (one completely pure geopolymer and two others containing milled sandstone and used poundry sand). First group of geopolymer samples was put into the aquatic aerobic medium without any inoculation. Second geopolymer samples group was put into aquatic aerobic medium contaning microbiotical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2008
Zveřejnit od: 16. 5. 2008
Identifikátor: 8579

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLÁŠKOVÁ, Petra. Biokoroze anorganických materiálů. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí