Bc. Tomáš Řádek

Bakalářská práce

Aplikace konceptu westminsterské a konsensuální demokracie na politický systém Italské republiky

Application of the westminster and consensual democracy concept on the case of Italian Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl analyzovat politický systém Italské republiky a to s pomocí teorie nizozemského politologa Arenda Lijpharta. Itálie bude posuzována vzhledem k jejímu zařazení k westminsterskému či konsensuálnímu modelu demokracie. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, první se zabývá popisem využívaného teoretického rámce, přičemž je zde zařazena i samostatná kapitola o obecném …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to analyze political system of Italian Republic by using normative theory of Dutch political scientist Arend Lijphart. Italy will be examined with regard to whether it belongs to Westminster or consensual concept of democracy. This thesis is divided into two major parts, first of which being mainly a description of earlier mentioned theory of consensual democracy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Franko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií