Theses 

Dopady asijské konkurence na české firmy v automobilovém průmyslu – Bc. Alexey Afanasyev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alexey Afanasyev

Diplomová práce

Dopady asijské konkurence na české firmy v automobilovém průmyslu

Effect on Asian competition on the Czech companies in the car industry

Anotace: Diplomová práce řeší problém dopadů asijských automobilek na vybrané evropské automobilky. V posledních letech asijský automobilový průmysl se hodně posílil, což nemohlo neovlivnit situaci v globálním měřítku. Asijský trh je rovněž jedním z nejatraktivnějších automobilových trhů ve světě s velkým potenciálem růstu. V teoretické části je popsán současný přístup ke konkurenci a konkurenceschopnosti, způsoby analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a také je uveden stručný přehled vývoje ekonomiky ve vybraných asijských zemích, včetně rozvoje automobilového trhu. Praktická část obsahuje představení hlavních asijských výrobců v oblasti automobilového průmyslu, přehled dopadů na vybrané evropské automobilky a trh Německa, Francie a Itálie. Cílem diplomové práce je zjištění konkrétních dopadů konkurence asijských společností v oblasti automobilového průmyslu na evropské firmy.

Abstract: This thesis solves the problem of the impact of Asian automobile manufacturers on selected European automobile manufacturers. In recent years, the Asian automotive industry had strengthened a lot, which inevitably affected the situation in a global scale. The Asian market is also one of the most attractive automobile markets in the world with high growth potential. Theoretical part describes the current approach to the competition and competitiveness, ways of analyzing external and internal environment and also gives a brief overview of the economic development in selected Asian countries, including the development of the automotive market. Practical part contains a presentation of the main Asian manufacturers in the automotive industry, a summary of impacts on selected European car market, and car markets of Germany, France and Italy. The thesis aims to identify the specific impact of Asian companies in the automotive industry on European companies.

Klíčová slova: Konkurence, automobilový průmysl, asijské automobilky, evropské automobilky, Competition, automotive industry, Asian automobile manufacturers, European automobile manufacturers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:52, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz