Bc. Pavlína Kohutičová

Diplomová práce

Listina základních práv Evropské Unie: katalog lidských práv jako součást práva EU

The Charter of the Fundamental Rights of the European Union: the Catalogue of Human Rights in the EU Law
Anotace:
Cílem diplomové práce je přiblížit Listinu základních práv Evropské unie jako nejmodernější katalog lidských práv, který byl vytvořen netradičním způsobem na nadnárodní, nikoli mezinárodní, úrovni, a její postavení ve specifickém systému evropského práva. V úvodní části text seznamuje s vývojem doktríny lidských práv na úrovni ES/EU vrcholícím právě Listinou. V druhé části je zachycen proces tvorby …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the Charter of the Fundamental Rights of the EU as a modern catalogue of human rights that originates from an unusual background of supranational level, not international, and its place in a specific system of the EU law. First, the thesis makes introduction to the evolution of the human rights doctrine in the EC/EU. The next parts describe the Convention process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta