Bc. Ivona Semerádová

Bachelor's thesis

Wellness a jeho podíl na rozvoji českého lázeňství

Wellness and its Share at the Development of Czech Spa
Abstract:
V mé práci se zajímám o téma wellness a jeho podíl na rozvoji českého lázeňství. O tom jestli wellness jako životní styl, ovlivňuje lázeňství v Čechách. V teoretické části se zabývám wellness vývojem a rozdělením služeb. V praktické části se zabývám kvalitou a nabídkou wellness a návrhem na zlepšení situace wellness v Čechách.
Abstract:
In my work I am interested in the topic of wellness and its share at the development of Czech spa. About whether wellness as a lifestyle influences spas in the country. The theoretical part deals with the development and distribution of wellness services . In the practical part deals with the quality and range of wellness and suggestions for improvement wellness in Bohemia.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management