Bc. Martin Polách

Diplomová práce

Učitelská kompetence absolventů vysokých škol se sportovní profilací

Teaching competencies of university graduates with sports profiling
Anotace:
Tato diplomová práce podává ucelený přehled o učitelských kompetencích absolventů vysokých škol se sportovní profilací. V závěru, práce obeznamuje čtenáře s výsledky výzkumného šetření, které bylo provedeno se studenty magisterského programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy na Fakultě sportovních studií MU a učiteli z profesní praxe.
Abstract:
The thesis provides a comprehensive overview of teaching competencies of graduates, which are specialized in a sports field of study. In conclusion, readers are familiarized with the results of the qualitatively tuned research, which was carried out by master degree students of Teacher training program for primary and secondary school at Faculty of Sports Studies of Masaryk University and by professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií