Bc. Jana Homolová

Diplomová práce

Development of an educational platform as support of teaching English online

Development of an educational platform as support of teaching English online
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem vzdělávací platformy jako podpory při výuce anglického jazyka online. Teoretická část představuje přístup autorky k online výuce a specifika tohoto stylu učení. Dále teoretická část popisuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR), který s programem English Profile tvoří jádro platformy Anaga. Empirická část zkoumá složitý proces tvorby online systému …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of an educational platform as support of teaching English online. The theoretical part introduces the author´s approach to online teaching and its specificity. Afterwards, it describes the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) which serves, along with the English Profile programme, as the core of the Anaga platform. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy