Bc. Jana Homolová

Master's thesis

Development of an educational platform as support of teaching English online

Development of an educational platform as support of teaching English online
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem vzdělávací platformy jako podpory při výuce anglického jazyka online. Teoretická část představuje přístup autorky k online výuce a specifika tohoto stylu učení. Dále teoretická část popisuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR), který s programem English Profile tvoří jádro platformy Anaga. Empirická část zkoumá složitý proces tvorby online systému …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of an educational platform as support of teaching English online. The theoretical part introduces the author´s approach to online teaching and its specificity. Afterwards, it describes the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) which serves, along with the English Profile programme, as the core of the Anaga platform. The empirical part …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language