Mgr. Jana Janečková

Bakalářská práce

Reading Activities for the Basic Schools

Reading Activities for the Basic Schools
Anotace:
Tato bakalářská práce studuje účinek různých čtenářských aktivit na studenty základní školy. Bakalářská práce chce ukázat, jak tyto aktivity rozšiřují slovní zásobu, zvyšují schopnost porozumění textu a zlepšují plynulost čtení. V teoretické části jsem se zabývala vysvětlením pojmu čtení. Zabývá se jednotlivými fázemi čtení a stadii, která musí žáci zvládnout, aby se stali úspěšnými čtenáři. V praktické …více
Abstract:
This bachelor thesis studies the impact of various reading activities on students of English at the basic school. The work shows that these activities makes the students´ vocabulary larger, and their ability to understand a text is better, together with the fluency of reading. In the theoretical part, the term of reading is explained in detail. It deals with particular parts of reading and the stages …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk