Daniel Řezanina

Bachelor's thesis

Funkce archaických výrazů ve vybraných ukázkách ze sitkomů

Functions of Archaic Expressions in Selected Examples of Sitcoms
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of archaisms in selected scenes of sitcoms and further examines their functions within given utterances. The theoretical part defines division and categorization of vocabulary, categorization of archaisms and puts emphasis on a term: T-V Distinction. The analytical part deals with connections of archaisms with implicatures within given utterances and their …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na použití archaismů ve vybraných ukázkách ze sitkomů a dále rozebírá jejich funkce ve vybraných ukázkách. Teoretická část definuje rozdělení a kategorie slovní zásoby, kategorizaci archaismů a dále se věnuje stěžejnímu termínu: T-V Distinction (tykání a vykání). Analytická část se zabývá propojením archaismů s danými implikaturami v daných výrocích a jejich zařazením …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řezanina, Daniel. Funkce archaických výrazů ve vybraných ukázkách ze sitkomů. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Specialisation in Educational Sciences / English for Education