Zuzana Vansáčová

Bakalářská práce

Pracovná doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku
Anotace:
Cílem této práce je získat ucelený pohled na problematiku aplikace ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku do běžné praxe, poukázat na případné nerovnosti signalizující porušování právních předpisů, a tím poskytnout prostor k odborné diskusi o možných příčinách a následcích daného skutkového stavu, jak i o návrzích, jak zjištěné deficity eliminovat resp. zcela odstranit. Hlavní pilíř …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to obtain a comprehensive view on the application of the provisions of the Labour Code on working time and rest periods to current practice issue, highlight potential inequalities signaling infringements and thus provide a forum for professional discussion about the possible causes and consequences of the facts and on the proposal as determined deficits eliminate or …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je získať ucelený pohľad na problematiku aplikácie ustanovení zákonníka práce o pracovnej dobe a dobe odpočinku do bežnej praxe, poukázať na prípadné nerovnosti signalizujúce porušovanie právnych predpisov, a tým poskytnúť priestor k odbornej diskusii o možných príčinách a následkoch daného skutkového stavu, ako aj o návrhoch, ako zistené deficity eliminovať resp. úplne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Milena Soušková
  • Oponent: Michal Spirit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46271

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo