Bc. Zuzana Chmelíková

Bakalářská práce

Způsoby absorpce ionizujícího zářní v organizmu a principy radiační ochrany

Ways of absorption of ionizing zářní in the body, and the principles of radiation protection
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je vliv ionizujícího záření na organismus a způsoby ochrany před tímto zářením. Teoretická část této práce se zabývá zařazením ionizujícího záření, jeho rozdělením, druhy a radiobiologií tohoto záření. Praktická část pojednává o účincích RTG záření na lidský organismus. Konkrétně se jedná o porovnání dávky obdržené během snímkování “dlouhých formátů” páteře s krytím malé …více
Abstract:
The topic of my thesis is the influence of ionizing radiation on the body and ways to protect against that radiation. The theoretical part deals with the classification of ionizing radiation, its division, types of radiation and radiobiology. The practical part deals with the effects of X-ray radiation on the human body. Specifically, the comparison of the dose received during shootings "long format …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Vítek
  • Oponent: Mgr. Ing. Marek Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta