Bc. Vladimír Jurenka

Master's thesis

Virtualizace pomocí platformy Docker

Virtualization using Docker Platform
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť prehľad metód virtulizacie, zameriavajúc sa na Docker. Táto nová virtualizačná platforma, ktorá sa v mnohom líši od tradičného spôsobu virtualizácie pomocou virtuálnych strojov vzbudila veľký zaujem o Linuxové kontajnery. Dôsledkom je mnoho na Docker-i založených projetov, od jednoduchých nástrojov pre príkazový riadok po celé operačné systémy. Pre získanie hlbšieho …more
Abstract:
The aim of the diploma work is to provide an overview of virtualization methods, while focusing on Docker. This new virtualization platform, which greatly differs from the traditional, virtual machine based approach to virtualization, has sparked massive interest in Linux containers. As a result, many Docker based projects have emerged ranging from simple command line tools to entire operating systems …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Filip Nguyen
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic