Bc. Vladimír Jurenka

Master's thesis

Virtualizace pomocí platformy Docker

Virtualization using Docker Platform
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť prehľad metód virtulizacie, zameriavajúc sa na Docker. Táto nová virtualizačná platforma, ktorá sa v mnohom líši od tradičného spôsobu virtualizácie pomocou virtuálnych strojov vzbudila veľký zaujem o Linuxové kontajnery. Dôsledkom je mnoho na Docker-i založených projetov, od jednoduchých nástrojov pre príkazový riadok po celé operačné systémy. Pre získanie hlbšieho …viac
Abstract:
The aim of the diploma work is to provide an overview of virtualization methods, while focusing on Docker. This new virtualization platform, which greatly differs from the traditional, virtual machine based approach to virtualization, has sparked massive interest in Linux containers. As a result, many Docker based projects have emerged ranging from simple command line tools to entire operating systems …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Filip Nguyen
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma