Jan Berg

Bachelor's thesis

Chiptuning a kontrola namáhání klikového ústrojí vozu Volkswagen CC

Chiptuning and crank mechanism strain check of Volkswagen CC
Abstract:
Tato bakalářská práce nejprve obecně řeší realitu chiptuningu, jak z hlediska technického, technologického, tak legislativního v České republice. Dále je uvedeno několik orientačních výpočtů z oblasti klikového mechanismu, založených na skutečných naměřených hodnotách, demonstrujících zvýšení namáhání, sil a momentů v důsledku zvýšení výkonu a točivého momentu motoru.
Abstract:
This bachelor thesis generally deals with the chiptuning reality, from the technical, technological and legistlative point of view. Furthermore provides several indicative calculations concerning crank mechanism based on real measured values, illustrating increase of strain, forces and moments as a consequence of increase of power and torque.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Petr Jilek, DiS.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Berg, Jan. Chiptuning a kontrola namáhání klikového ústrojí vozu Volkswagen CC. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Means: Road Vehicles