Jan Berg

Bakalářská práce

Chiptuning a kontrola namáhání klikového ústrojí vozu Volkswagen CC

Chiptuning and crank mechanism strain check of Volkswagen CC
Anotace:
Tato bakalářská práce nejprve obecně řeší realitu chiptuningu, jak z hlediska technického, technologického, tak legislativního v České republice. Dále je uvedeno několik orientačních výpočtů z oblasti klikového mechanismu, založených na skutečných naměřených hodnotách, demonstrujících zvýšení namáhání, sil a momentů v důsledku zvýšení výkonu a točivého momentu motoru.
Abstract:
This bachelor thesis generally deals with the chiptuning reality, from the technical, technological and legistlative point of view. Furthermore provides several indicative calculations concerning crank mechanism based on real measured values, illustrating increase of strain, forces and moments as a consequence of increase of power and torque.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Berg, Jan. Chiptuning a kontrola namáhání klikového ústrojí vozu Volkswagen CC. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla