Theses 

Doprava v zahraničním obchodě – Bc. Zuzana Kantová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Kantová

Diplomová práce

Doprava v zahraničním obchodě

Transport in Foreign Trade

Anotace: Tato diplomová práce zkoumá dopravu v zahraničním obchodě. Práce se zaměřuje na hlavní světová centra obchodu a na dopravu mezi nimi. Zabývá se stávajícími centry a jejich současnému a budoucímu postavení ve světové ekonomice. Dále se zaměřuje na nová centra obchodu, a jak tato změna v rozložení mezinárodního obchodu ovlivní světovou nákladní dopravu. Tato práce navrhuje řešení, jakou cestou by se měli exportéři ubírat při hledání nových obchodních teritorií.

Abstract: The thesis analyzes the transport in foreign trade. It focuses on the world's major centers of trade and transport between them. It deals with existing centers and their current and future position in the world economy. It also focuses on new centers of trade, and how this change in the international trade affect the global freight transport. This work proposes a solution which path should exporters take while searching new business territories.

Klíčová slova: Světová ekonomika, globalizace, liberalizace, hospodářské centrum, integrace, ekonomický vývoj, rozvíjející ekonomiky, vyspělé země, zahraniční obchod, dovoz, vývoz, logistika, dopravce, přepravce, doprava. The World economy, globalization, liberalization, economic center, integration, economic development, emerging economies, developed countries, foreign trade, import, export, logistics, carrier, customer, transport.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Pavel Babka, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz